Ομάδες

Ομάδες
  • Βιωματική ομάδα παιδιών προσχολικής ηλικίας (3-5 ετών)

Δημιουργήσαμε ένα χώρο κατάλληλο για να εκφράσουν τα παιδιά την δημιουργικότητά τους, να αφήσουν τη φαντασία τους να ταξιδέψει χωρίς όρια και να ανακαλύψουν νέες εμπειρίες μέσα από τη συναναστροφή τους με συνομηλίκους.

Η ομάδα αποτελεί ένα μέρος ασφάλειας και εμπιστοσύνης προκειμένου να επιτρέψει στα παιδιά να αξιοποιήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες τους.

Μέσα από το παιχνίδι και άλλες ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες εστιάζουμε στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Τα παιδιά μαθαίνουν…

να αναγνωρίζουν, να εκφράζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, να εξωτερικεύουν τους προβληματισμούς τους, να συνεργάζονται με αλληλοσεβασμό και με αίσθημα συλλογικότητας, να μοιράζονται, να δημιουργούν και να διατηρούν κοινωνικές σχέσεις, να λειτουργούν με αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.

ktena_web